Blog chia sẻ kiến thức

http://tailieu-kinhte-mienphi.blogspot.com Cùng bạn vươn tới thành công!

Free

Kho học liệu mở dành cho sinh viên khôi Kinh tế, Kế toán, Tài chinh, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng,...

Free Download

Thư viên Luận văn, Tiểu luận, Khóa luận, Bài tập lớn miễn phí cho sinh viên khối ngành Kinh tế

Free ebooks

Tài liệu, giáo trình, bài giảng miễn phí cho sinh viên khối Kinh tế

Cùng sinh viên Việt Nam vươn ra thế giới

Cung cấp tiện ích, phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

Adflex

Sách học làm giàu (ứng dụng cho Android)

Ứng dụng Android: Sách học làm giàu


* Giới thiêu:
Bạn muốn làm giàu ?
Bạn có ý tưởng nhưng bạn không biết phát triển nó thế nào?
Khó khăn của bạn là chưa biết nên bắt đầu từ đâu?
Tất cả những thứ ngáng chân bạn trên con đường làm giàu thật khó xử lý bạn chưa biết xử lý nó thế nào.
Đừng chùn bước trước những thứ như vậy bởi vì nó là nguyên nhân giết chết tương lai giàu có của bạn.
Nhưng làm sao để tránh nó. Làm sao để xử lý những thứ cản trở bạn...

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


* TẢI ỨNG DỤNG MIỄN PHÍ 

Hướng dẫn kiếm tiền online tại nhà với oni.vn

Hướng dẫn kiếm tiền online tại nhà với oni.vn


* Giới thiêu:
Chào các bạn!
Bạn đã biết tới adf.ly chưa? đây là trang kiếm tiền bằng cách rút ngọn URL tốt nhất thế giới. Bạn tự hỏi ở Việt Nam trang nào kiếm tiền bằng hình thức này!? câu trả lời tốt nhất là Oni.vn.

Nhược điểm của Adf.ly là thanh toán qua Paypal và việc rút tiền từ Paypal về Việt Nam cũng rất rắc rồi và mất hiền thời gian. Hơn thế nếu view đến từ Việt Nam thì sẽ kiếm được rât ít tiền. Ví dụ như Adf chỉ kiếm được 0,5$ cho 10.000 visit.

Tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền với ONI.VN. Một trang web của Việt Nam mới được thành lập. Việc uy tín hay không mình chưa dám nói đến. Nhưng các bạn có thể tìm hiểu về công ty Corporation và Green World ở trên mạng. Vì 2 công ty này hợp tác để phát triển trang ONI.VN
* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


* XEM CHI TIẾT 

Tiểu luận triết học: Sinh viên và thất nghiệp

Tiểu luận triết học: Sinh viên và thất nghiệp


* Giới thiêu:
 Sinh viên và thất nghiệp
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luận triết học: Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến

Tiểu luận triết học: Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến


* Giới thiêu:
 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luận triết học: Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển

Tiểu luận triết học: Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển


* Giới thiêu:
 Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luận triết học: Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN

Tiểu luận triết học: Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN


* Giới thiêu:
 Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luận triết học: Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

Tiểu luận triết học: Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả


* Giới thiêu:
 Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luận triết học: Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa

Tiểu luận triết học: Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa


* Giới thiêu:
 Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luật triết học: Các phép biện chứng

Tiểu luận triết học: Các phép biện chứng


* Giới thiêu:
 Các phép biện chứng
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luận triết học: Quan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá

Tiểu luận triết học: Quan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá


* Giới thiêu:
 Quan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luận triết học: Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN

Tiểu luận triết học: Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN


* Giới thiêu:
 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luận triết học: Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến

Tiểu luận triết học: Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến


* Giới thiêu:
 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luận Triết học: Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta

Tiểu luận triết học: Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta


* Giới thiêu:
Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luận triết học: LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX

Tiểu luận triết học: LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX


* Giới thiêu:
LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luận triết học: Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT

Tiểu luận triết học: Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT


* Giới thiêu:
 Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

Tiểu luận triết học: Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay

Tiểu luận triết học: Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay


* Giới thiêu:
 Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay
....

* Tác giả: 
tailieu-kinhte-mienphi - Sưu tầm


*Tải về [download] -Lưu ý: chờ sau 5s, Click BỎ QUA QUẢNG CÁO (SKIN AD)

TÌM KIẾM >>